افتخارات

آثار تولید شده توسط اعضای استودیو، تاکنون حضور موفقی در جشنواره های داخلی و خارجی داشته اند و جوایز بسیاری به ارمغان آورده اند.

حسین ملایمی

🔸دریافت تندیس بهترین پویانما در دهمین جشنواره ی بین المللی پویانمایی تهران، برای فیلم "بدو رستم بدو" 1395 🔸راه یابی فیلم "بدو رستم بدو" به بخش مسابقه ششمین جشنواره ی بین المللی فیلم شهر 1396 🔸دریافت تندیس و جایزه ی بهترین جانبخشی در بخش پویانمایی بیست و نهمین جشنواره ی بین المللی فیلم کوتاه تهران 1391 برای فیلم "خط قرمز" به عنوان سوپروایزر انیمیت این فیلم 🔸کاندید بهترین فیلم انیمیشن در بیست و هشتمین جشنواره ی بین المللی فیلم کوتاه تهران و دریافت دیپلم افتخار پویانمایی، برای فیلم "سوسک کوچک" 1390 🔸راهیابی فیلم "سوسک کوچک" به بخش بین الملل بیست و هشتمین جشنواره ی بین المللی فیلم کوتاه تهران 1390 🔸مقام دوم پویا نمایی در هفتمین جشنواره فیلم کوتاه وارش برای فیلم "سوسک کوچک" 🔸دریافت دیپلم افتخار بهترین پویانمایی در بخش دانشجویی هفتمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران برای فیلم "سوسک کوچک" 1389 🔸راهیابی فیلم "سوسک کوچک"به بخش بین الملل هفتمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 1389

شیرین سوهانی

🔸دریافت تندیس بهترین کارگردانی در بخش دانشجویی نهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 1393، برای فیلم "پنکه" 🔸کاندید بهترین کارگردانی جشنواره کودک و نوجوان اصفهان 1393 برای فیلم "پنکه 🔸تندیس بهترین انیمیت جشنواره کودک و نوجوان اصفهان 1393 برای فیلم "پنکه 🔸 راه یابی فیلم "پنکه " به بخش بین الملل جشنواره کودک ونوجوان اصفهان 1393 🔸کاندید بهترین فضاسازی در اولین جشن انیمیشن در هفدهمین جشن خانه سینما،1394 برای فیلم "پنکه 🔸تندیس بهترین فیلمنامه انیمیشن در بخش مسابقه ملی در نهمین جشنواره فیلم کوتاه رویش ۱۳۹۳ برای فیلم "پنکه 🔸تندیس بهترین فیلم جشنواره فیلم خورشید ۱۳۹۳ برای فیلم "پنکه 🔸لوح تقدیر و دیپلم افتخار از جشنواره های رشد و وارش ۱۳۹۳ برای فیلم "پنکه 🔸منتخب پانزده فیلم برتر از نگاه تماشاگران در جشنواره فیلم کوتاه تهران 1393برای فیلم "پنکه 🔸تندیس بهترین انیمیشن جشنواره ANIMARTE برزیل ۲۰۱۴ برای فیلم "پنکه 🔸تندیس بهترین انیمیشن جشنواره EASTERN BREEZE کانادا 2015 برای فیلم "پنکه 🔸کسب رتبه دوم در جشنواره CTLPDX پورتلند آمریکا 2015 برای فیلم "پنکه 🔸حضور فیلم "پنکه" در بخش مسابقه جشنواره های دیگر داخلی و خارجی از جمله جشنواره ی" انیما موندی "برزیل که در رده ی ده فستیوال برتر انیمیشن دنیا قرار دارد."

En
© Barfak Animation Studio