تماس با ما

توجه: برای تماس با استودیو برفک ترجیحا با شماره های موبایل تماس بگیرید

۰۹۱۲۶۱۸۴۷۱۵ | 09124906149 موبایل استودیو برفک
۰۲۱-۸۸۸۲۱۹۷۷ | ۰۲۱-۸۸۸۲7059 تلفن استودیو برفک
info@barfakstudio.com ایمیل استودیو برفک
www.facebook.com/barfakstudio فیسبوک استودیو برفک
www.instagram.com/barfak_studio اینستاگرام استودیو برفک
https://t.me/BarfakStudio تلگرام استودیو برفک

En
© Barfak Animation Studio