آموزش طراحی شخصیت

در این دوره هنرجویان که همواره رویای خلق کاراکترهای ذهنی خود در سر داشته اند ، آن ها را بر اساس اصول و قوانین طراحی کاراکتر در قالب فرم ها و پزهای صحیح ترسیم و مدل سازی می کنند تا بتوانند از آن ها در پروژه های گیم، انیمیشن و ... استفاده کنند.

سر فصل کلی دوره طراحی کاراکتر (character design) در استودیو برفک: شخصیت پردازی تیپ شناسی کاراکترها اغراق و ساده سازی کاراکترها مبانی Character Continuityمشخص سازی یک کاراکتر از طریق چهار خصیصه حرکات ، صحبت ها ، رفتار و حالت از دیگر کاراکتر های انیمیشن اصول استفاده از اکشن ها

طراحی شخصیت

تعداد جلسات

تعداد جلسات در هفته

مدت زمان هر جلسه

مجموع ساعات دوره

10

1

2

20

En
© Barfak Animation Studio